Skip to main content
 

Bevattning

Automatisk bevattning

Att få en riktigt bra spelyta kan vara utmanande om man har vattentåg eller portabla spridare. Man är ofta beroende av att någon kan flytta eller övervaka detta. Med automatisk bevattning kan man lägga sina resurser på annat.

Några av fördelarna med automatisk bevattning är följande:

 • Vattna automatiskt på natten eller tidig morgon.
 • Använd vattenresurserna mer effektivt – upp till 50% försvinner om man vattnar på dagen.
 • Använd sensorer för att automatiskt undvika bevattning vid en viss mängd nederbörd.
 • Möjlighet att vattna mer frekvent vid torra perioder.
 • Lägg de ideella resurserna på annat som kan utveckla föreningsverksamheten.

Skötselprogram

Våra skötselprogram börjar alltid med en analys av spelytan samt jordprover för att med säkerhet kunna tillföra rätt ämnen. Detta är i linje med våra värdegrunder för miljö, kvalité och kunskap. Vill ni ha hjälp med professionella skötselprogram med jordprover och analyser finns det tre olika standardpaket att välja på. Givetvis kan man även anpassa efter behov och budget.

Brons

Passar bäst för de planer som har lägre nyttjandegrad, begränsad budget eller där kontinuerligt underhåll görs av en anställd platsansvarig.

Silver

Passar bäst för de planer som kräver en bättre spelyta eller har ett högre slitage under året. Här görs även en vertiklskärning, stödsådd samt gödning på sommaruppehållet.

Guld

För planer med hög nyttjandegrad eller höga krav på spelytan. Med detta program förlänger man säsongen genom att öka möjligheten att spela tidigare på våren och senare på hösten.

Djupluftning

Luftning av fotbollsplanen är en del av alla våra skötselprogram. Det är bra att göra djupluftning ett par gånger per år och sen komplettera med grundare luftning månadsvis. Att lufta en fotbollsplan är ett självklart moment i ett skötselprogram! 

Vi kan erbjuda luftning med både solida pinnar (Verti Drain) som är 12mm eller 18mm i diameter. Har man en vattensjuk spelyta kan det ge ett bättre resultat att använda Verti Quake med knivar i stället.

Dressning

Sanddress är en viktig komponent som gör spelytan jämnare. Dessutom skyddar dressanden gräsplantan och är en viktig del för den framtida skötseln genom att stävja att för mycket organiskt material blandar sig i översta profilen (thatch).

I samband med framtida luftningar, vertikalskärningar eller vid stödsådd är dressning att rekommendera. Dressning inför vinterns speluppehåll hjälper till att hålla spelytan luftigare under årets blöta månader.

Stödsådd

För att få en slitstark och tålig spelyta för fotbollsplanen stödsås som minst en gång på våren (beroende på beräknat slitage), då gärna i två olika riktningar. Vi använder en skärande såmaskin (Turfco Tri-Wave) för att fröet ska få en bättre kontakt med ytan. I våra program och skötseluppdrag använder vi endast de bästa materialen och fröblandningarna. Normalt använder vi en gräsfröblandning med 80% raj för snabb etablering och slitstarkt gräs och 20% vitgröe som har en mer långsam etablering men tåligare egenskaper.

I samband med stödsådden appliceras även en anpassad gödning för att ge det nysådda fröet rätt förutsättningar för att kunna gro. En förening eller kommun som gör detta själv bör se till att rätt mineraler tillsätts för att få en bra etablering.

Dränering

I princip alla idrottsplaner har erfarenhet av någon form av dräneringsproblem. Dålig dränering påverkar spelet, utseendet, ekonomin och ryktet. För inte så länge sedan behövde en etablerad gräsyta stängas i flera månader för dräneringsarbete och skador kunde kvarstå i upp till ett år eller mer. På grund av detta fanns ett naturligt motstånd mot att genomföra sådana åtgärder. Men nu är det tack vare ny teknik möjligt att dränera idag och spela i morgon.

Shelton Gravel Band Drainer har revolutionerat sättet man slitsdränerar sportfält på. Tidigare fick man stänga anläggningen för spel och matcher under flera veckor, nu blir gräsytan spelbar på nolltid. Den högeffektiva dräneringen sker med 25 mm slitsar och ända ner till 35 cm djup. Dränering med den innovativa Gravel band tekniken görs genom att skära tätt åtskilda smala kanaler i spelytan med en plogjärnsskiva och sedan injicera grus i kanalerna. Ett presshjul pressar sedan ihop gräset igen. Eftersom ingen mark avlägsnas under processen är ytstörningen minimal och spel kan återupptas nästan omedelbart. Denna typ av dränering är idealisk för att installera ett sekundärt  dräneringssystem på sportfält och etablerade golfytor med minimal störning av spelytan. Perfekt på problemområden i parker, idrottsplaner, golfbanor och allmänna gräsytor.

Hyrmaskiner

Djupluftare Verti-Drain 7316
 • Arbetsbredd: 160 cm
 • Arbetsdjup: max 30 cm
Djupluftare Verti-Drain 7316
 • Arbetsbredd: 160 cm
 • Arbetsdjup: max 30 cm
Dressare Turfco CR8
 • Spridningsbredd 2-14 m
Dressare Dakota 310
 • Spridningsbredd 1-6 m
Såmaskin Turfco TriWave 60
 • Arbetsbredd: 150 cm
 • Radavstånd: 3,8 cm
VGR TopChanger
 • Arbetsbredd: 160 cm
 • Radavstånd: max 30 cm
3T Shelton Gravel Band Drainer
 • Arbetsbredd: 2,5-3,5 cm
 • Radavstånd: max 35 cm

Konstgräs

Konstgräs

Tillsammans med vår partner KSAB kan vi erbjuda den högsta standarden för anläggning av ny konstgräsplan samt renovering av befintlig. Enligt nya mätningar, är flykten av gummigranulat från fotbollsplaner mycket mindre är vad debatten ger sken av, men vi vill naturligtvis bidra till att vår miljöpåverkan minskar ännu mer.

Därför jobbar vi med att följa Svenska Fotbollsförbundets direktiv till konstgräsfotbollen, gällande underhåll och hur man bygger ett så kallat ”slutet system” där man på olika sätt fångar upp granulatet som lämnar planen. Utöver olika sätt att minska svinnet, erbjuder vi även flera organiska fyllnadsmaterial, som till exempel kork och kokos.

Hybridgräs

Hybridgräs – Det bästa av två världar! Det pratas väldigt mycket om vad man kallar “hybridgräs” just nu och det är precis vad det låter som: en hybrid mellan naturgräs och konstgräs. Men i stället för att vara en kompromiss, tar Hybridgräset det bästa från både naturgräset och konstgräset:  Slitstyrka och pålitlighet från konstgräset, tillsammans med sportens allra bästa spelegenskaper från naturgräset.

Hybridgräset blir extremt tåligt både mot vårt svenska tuffa klimat, dåliga tillväxtförhållanden och mot högt spelutnyttjande. För en fotbollsplan håller Hybriden för över 600-700 timmars spel/år vilket gör att planen kan användas av fler. Även om hybridgräset är störst inom fotbollen för tillfället är det även ett bra alternativ för andra ändamål.  

Fördelar med Hybridgräs är:

 • Livslängd på upp till 20 år.
 • Bättre för miljön eftersom den producerar syre (O2) och förbrukar koldioxid (CO2).
 • Lätt och billig att underhålla.
 • Bollstudsen är naturlig och spelare har mer kontroll.
 • Hybriden blir inte lika varmt som vanligt konstgräs vilket leder till färre skador och bättre hälsa för spelare.
 • Gräset är även tack vare sitt lägre innehåll av fiber och backingmaterial, ett miljövänligt alternativ.